bir dost

... ama sen şunu cok iyi biliyorsun ki büyümek bana gore değildi, hiç bir zaman da istemedim.
ancak her zaman kendimiz için doğru olanı istemeyiz. (ezber)
bunu söyleyebiliyorsam, büyümüş sayılabilirim ve fakat zannedersem.
ezberi kuvvetlendikçe büyüyor insan.

ş!